Акціонерам

Детальну інформацію для акціонерів можна знайти на сайті агентства з розвитку інфраструктури фондового ринку України (SMIDA) за адресою https://smida.gov.ua/db/participant/14307452 Report (2).xml (16 KB)
Report.xml (3 KB)
Обрання Голови правління 04.02.2022 Ремінця А.П. (1).pdf (250 KB)
Обрання Голови правління 04.02.2022 Ремінця А.П. (1).pdf.p7s (268 KB)
Report.p7s (232 KB)
Report.pdf (3 MB)
Report.xml (199 KB)
Річний звіт 14307452_2019.pdf (2 MB)
Річний звіт 14307452_2019.pdf.p7s (2 MB)
Річний звіт 14307452_2019.pdf.p7s.signs.pdf (3 MB)
Report.xml (247 KB)
Report.xml (3).p7s (281 KB)
Report.xml.p7s.signs.pdf (3 MB)
Річний звіт 14307452_2020.pdf (841 KB)
Річний звіт 14307452_2020.pdf.p7s.signs.pdf (3 MB)
14307452_03.02.2021.pdf.p7s (243 KB)
Повідомлення про перенесення ЗЗА.docx.p7s (27 KB)
Повідомлення про перенесення ЗЗА.pdf (216 KB)
Повідомлення про проведення ЗЗА 28.04.2020.docx.p7s (51 KB)
Повідомлення про проведення ЗЗА 28.04.2020.pdf (346 KB)
річний звіт 14307452_2018 ( перерозміщено 21.10.2019).pdf (2).p7s (1 MB)
річний звіт 14307452_2018 (перерозміщено 21.10.2019 ).pdf (1 MB)
Аудиторський висновок за 2018р.doc.p7s (107 KB)
Аудиторський висновок за 2018р.pdf (248 KB)
Довідка Ревкомісії за 2018.doc.p7s (260 KB)
Довідка Ревкомісії за 2018.pdf (390 KB)
Звіт НР за 2018.docx.p7s (35 KB)
Звіт НР за 2018.pdf (307 KB)
Звіт Правління за 2018.docx.p7s (42 KB)
Звіт Правління за 2018.pdf (228 KB)
Положення про Загальні збори - 2019.docx.p7s (46 KB)
Положення про Загальні збори - 2019.pdf (240 KB)
Положення про Наглядову раду - 2019.docx.p7s (40 KB)
Положення про Наглядову раду - 2019.pdf (198 KB)
Положення про правління - 2019.docx.p7s (38 KB)
Положення про правління - 2019.pdf (208 KB)
Положення про рев комісію - 2019.docx.p7s (33 KB)
Положення про рев комісію - 2019.pdf (184 KB)
Статут - 2019.docx.p7s (137 KB)
Статут - 2019.pdf (469 KB)
Повідомлення про підсумки голосування ЗЗА 24.04.2019.doc.p7s (199 KB)
Повідомлення про підсумки голосування ЗЗА 24.04.2019.pdf (381 KB)
Протокол № 20 ЗЗА від 24.04.2019.docx.p7s (107 KB)
Річний звіт 14307452_2020.pdf.p7s (874 KB)
Протокол № 20 ЗЗА від 24.04.2019.pdf (494 KB)
Провідомлення про зміну типу товариства 14307452_26.04.2019.rtf.p7s (77 KB)
Провідомлення про зміну типу товариства 14307452_26.04.2019.pdf (84 KB)
Повідомлення про право обовязкового викупу акцій 2019.doc.p7s (42 KB)
Повідомлення про право обовязкового викупу акцій 2019.pdf (113 KB)
Зміна складу посадових осіб 14307452_16.04.2019.rtf.p7s (133 KB)
Зміна складу посадових осіб 14307452_16.04.2019.pdf (233 KB)
Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій, які мають право на участь у ЗЗА 24.04.2019.pdf (192 KB)
Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій, які мають право на участь у ЗЗА 24.04.2019.pdf.p7s (202 KB)
Відом про прийняття ріш про поперед наданнзгоди на вчинення знач правоч 14307452_24.04.2019.pdf (232 KB)
Відом про прийняття ріш про поперед наданнзгоди на вчинення знач правоч 14307452_24.04.2019.pdf.p7s (242 KB)
Відомості про зміну складу посад осіб 14307452_24.04.2019.pdf (276 KB)
Відомості про зміну складу посад осіб 14307452_24.04.2019.pdf.p7s (285 KB)
Річний звіт 14307452_2018.pdf (533 KB)
Річний звіт 14307452_2018.pdf.p7s (2 MB)
Зміна складу посадових осіб_14307452_16.04.2019 (133 KB)
Протоколи лічильної комісії загальних зборів від 25 04 2018 (405 KB)
Повідомлення про набуття права власності контрольного пакету акцій товариства 2019 (105 KB)
Повідомлення про укладання договору за наслідками виконання за наслідками якого Покупець стане власником контрольного пакета акцій (128 KB)
Особлива інформація про право набуття власності від 03 01 2019 (128 KB)
Публічна безвідклична пропозиція (130 KB)
Повідомлення про загальні збори 24 04 2019 (219 KB)
Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 18.03.2019 (79 KB)
Проекти рішень з питань включених до порядку денного 33 на 24 04 2019 (198 KB)
Пропозиція про включення нових питань до порядку денного ЗЗА 24 04 2019 (1 MB)
Порядок денний та додаткові питання ЗЗА 24 04 2019 (145 KB)
Порядок денний та додаткові питання ЗЗА 24.04.2019 (292 KB)
Зміна складу посадових осіб 14307452_16 04 2019 (233 KB)
Протокол 19 ЗЗА 25 04 2018 (319 KB)
Аудиторський висновок за 2017 (119 KB)
Звіт НР за 2017 (174 KB)
Звіт Правління за 2017 (233 KB)
Повідомлення про право вимоги обов'язкового викупу акцій (96 KB)
Повідомлення про попереднє надання згоди на вчинення правочинів (130 KB)
Річний звіт за 2017 (14307452) (1 MB)
Звіт за 1кв 2018 (1023 KB)
Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій, які мають право на участь у ЗЗА (80 KB)
Повідомлення про проведення ЗЗА 25.04.2018 (288 KB)
Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів 24.04.2017 (277 KB)
Про обрання Голови Правління (242 KB)
Зміни в складі членів правління (241 KB)
Зміна складу посадових осіб 19.04.2017 (192 KB)
Інформація про попереднє надання згоди на правочини (176 KB)
Повідомлення про обрання членів НР та РК 24.04.2017 (210 KB)
Річний звіт товариства за 2016 рік (1 MB)
Повідомлення (128 KB)
Протокол ЗЗА 1 ліч комісії 24.04.2017 (503 KB)
Протокол 18 річних ЗЗА 24.04.2017 (343 KB)
Зміна складу посадових осіб 02 08 2017 (226 KB)
Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій (79 KB)
Перелік Перелік документів що має надати акціонер (предствник акціонера) реєстраційній комісії для участі у ЗЗ (81 KB)
Проекти рішень з питань включених до порядку денного ЗЗ (220 KB)
Положення про Наглядову раду 2016 (240 KB)
Положення про Загальні збори 2016 (256 KB)
Положення про правління 2016 (226 KB)
Положення про Ревізійну комісію 2016 (216 KB)
Report Інформація Обрання Голови правління виправлена 21.08.2020.xml (3 KB) (3 KB)
Довідка Ревізійної комісії за 2015 (705 KB)
Протокол 17 заг збори 21.04.2016 (293 KB)
Протокол 1 лічильної комісії 21.04.2016 (452 KB)
Збори акціонерів 21.04.2016 порядок денний (338 KB)
Зміни в складі правління з 07.12.15р (200 KB)
Повідомлення для емітента від 23.04.2015 (201 KB)
Протокол загальних зборів акціонерів ПАТ "Точприлад"від 23.04.2015 (321 KB)
Статут 2011 (454 KB)
Свідотство по реєстрацію випуску акцій (363 KB)
Припинення повноважень члена НР 27.05.2020 (213 KB)
Припинення повноважень члена НР 27.05.2020.pdf (1).p7s (224 KB)
Report (11 KB)
Зміна складу Наглядової ради.xml (1 KB)
Зміна складу посадових осіб - правління з 28.05.2020 (234 KB)
Зміна складу посадових осіб - правління з 28.05.2020.pdf.p7s (245 KB)
Report.xml (2).p7s (17 KB)
Зміна складу правління.xml (6 KB)
Лист спростування щодо особливки припинення повноважень члена НР 27.05.2020-1.pdf (280 KB) (280 KB)
Лист спростування щодо особливки припинення повноважень члена НР 27.05.2020-1.pdf (1).p7s (291 KB)
Змінна складу членів наглядової ради 27.05.2020-1.pdf (219 KB)
Змінна складу членів наглядової ради 27.05.2020-1.pdf.p7s (229 KB) (229 KB)
Report НР 27.05.2020-1.xml (1 KB)
Report НР 27.05.2020-1.xml.p7s (12 KB)
Зміна складу членів правління - 128.05.2020.pdf (249 KB)
Зміна складу членів правління - 1 28.05.2020.xml.p7s (21 KB)
Зміна складу членів правління -1 28.05.2020.pdf.p7s (260 KB)
Зміна складу членів правління -1 28.05.2020.xml (11 KB)
Лист спростування щодо особливки - зміна складу членів правління - 1 28.05.2020.pdf (626 KB)
Лист спростування щодо особливки - зміна складу членів правління - 1 28.05.2020.pdf.p7s (637 KB) (637 KB)
Обрання Голови правління Ремінця А П. (222 KB)
Обрання Голови правління Ремінця А П.pdf.p7s (232 KB)
Обрання Голови правління Ремінця А П.rtf (1).p7s (93 KB)
Report.xml (3 KB)
Report.xml (2).p7s (13 KB)
Лист Спростуння щодо особливої інформаціїї про обрання Голови правління 03.08.2020.pdf (447 KB) (447 KB)
Лист Спростуння щодо особливої інформаціїї про обрання Голови правління 03.08.2020.pdf.p7s (457 KB) (457 KB)
Інформація про обрання Голови правління доповнена 21.08.2020.pdf (219 KB) (219 KB)
Інформація про обрання Голови правління доповнена 21.08.2020.pdf.p7s (230 KB) (230 KB)
Report Інформація Обрання Голови правління виправлена 21.08.2020.xml (3 KB) (3 KB)
Report.xml (3).p7s (13 KB) (13 KB)
Report.xml (3).p7s (24 KB) (24 KB)
Report.xml (3 KB) (3 KB)