Акціонерам

Детальну інформацію для акціонерів можна знайти на сайті агентства з розвитку інфраструктури фондового ринку України (SMIDA) за адресою http://smida.gov.ua/db/participant/14307452 Зміни в складі членів правління (241 KB)
Зміна складу посадових осіб 19.04.2017 (192 KB)
Зміна складу посадових осіб 02.08.2017.pdf (226 KB)
Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів 24.04.2017 (277 KB)
Інформація про надання згоди на правочини (161 KB)
Аудиторський висновок за 2015 р. (323 KB)
Інформація про попереднє надання згоди на правочини (176 KB)
Повідомлення про обрання членів НР та РК 24.04.2017 (210 KB)
Річний звіт товариства за 2016 рік (1 MB)
Повідомлення (128 KB)
Протокол ЗЗА 1 ліч комісії 24.04.2017 (503 KB)
Про обрання Голови Правління (242 KB)
Протокол 18 річних ЗЗА 24.04.2017 (343 KB)
Положення про Наглядову раду 2016 (240 KB)
Положення про Загальні збори 2016 (256 KB)
Положення про правління 2016 (226 KB)
Положення про Ревізійну комісію 2016 (216 KB)
Довідка Ревізійної комісії за 2015 (705 KB)
Протокол 17 заг збори 21.04.2016 (293 KB)
Протокол 1 лічильної комісії 21.04.2016 (452 KB)
Збори акціонерів 21.04.2016 порядок денний (338 KB)
Річний звіт 2015 (948 KB)
Зміни в складі правління з 07.12.15р (200 KB)
Річний звіт 2014 (1 MB)
Протокол №15 від 23.04.14р (316 KB)
Протокол №14 від 04.04.2013р (348 KB)
Протокол №12 від 27.04.11р (361 KB)
Повідомлення для емітента від 23.04.2015 (201 KB)
Баланс ПАТ "Точприлад" 2014р. (498 KB)
Протокол загальних зборів акціонерів ПАТ "Точприлад"від 23.04.2015 (321 KB)
Повідомлення про виникнення особливої інформації (134 KB)
Висновок МСФО (320 KB)
Статут 2011 (454 KB)
Свідотство по реєстрацію випуску акцій (363 KB)
Збори акціонерів 23.04.2015 (235 KB)
Протокол заг.зборів №13 від 16.03.2012р (302 KB)