For shareholders

For more information for shareholders, please, see a website of Ukrainian Stock Market Infrastructure Development Agency (SMIDA) at the address http://smida.gov.ua/db/participant/14307452 Протоколи лічильної комісії загальних зборів від 25.04.2018.pdf (405 KB)
Протокол 19 ЗЗА 25.04.2018.pdf (319 KB)
Аудиторський висновок за 2017.pdf (119 KB)
Довідка Ревізійної комісії за 2017.pdf (370 KB)
Звіт НР за 2017р..pdf (174 KB)
Звіт Правління за 2017р..pdf (233 KB)
Повідомлення про право вимоги обов'язкового викупу акцій.pdf (96 KB)
Повідомлення про надання згоди на вчиненян правочинів.pdf (130 KB)
Повідомлення про попереднє надання згоди на вчинення правочинів.pdf (130 KB)
Річний звіт за 2017 (14307452).pdf (1 MB)
Звіт за 1 кв 2018.pdf (1023 KB)
Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій які мають право на участь у ЗЗА.pdf (80 KB)
Повідомлення про проведення ЗЗА 25.04.2018.pdf (288 KB)
Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів 24.04.2017.pdf (277 KB)
Про обрання Голови Правління 30.04.2016.pdf (242 KB)
Аудиторський висновок за 2015р..pdf (323 KB)
Зміни в складі членів правління.pdf (241 KB)
Зміна складу посадових осіб 19.04.2017.pdf (192 KB)
Інформація про надання згоди на правочини.pdf (161 KB)
Інформація про попереднє надання згоди на правочини.pdf (176 KB)
Повідомлення про Обрання членів НР та РК 24.04.2017.pdf (210 KB)
Річний звіт товариства за 2016 рік.pdf (1 MB)
Повідомлення.pdf (128 KB)
Протокол ЗЗА 1 ліч комісії 24.04.2017.pdf (503 KB)
Протокол 18 річних ЗЗА 24.04.2017.pdf (343 KB)
Зміна складу посадових осіб 02.08.2017.pdf (226 KB)
Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій.pdf (79 KB)
Перелік документів що має надати акціонер (предствник акціонера) реєстраційній комісії для участі у ЗЗ.pdf (81 KB)
Проекти рішень з питань включених до порядку денного ЗЗ.pdf (220 KB)
Положення про Наглядову раду 2016.pdf (240 KB)
Положення про Загальні збори 2016.pdf (256 KB)
Положення про правління 2016.pdf (226 KB)
Положення про Ревізійну комісію 2016.pdf (216 KB)
Довідка Рeвізійної комісії за 2015.pdf (705 KB)
Протокол 17 заг збори 21 04 2016 (3).pdf (293 KB)
Протокол 1 лічильної комісії 21.04.2016.pdf (452 KB)
Збори 21.04.2016 порядок денний.pdf (338 KB)
Річний звіт 2015.pdf (948 KB)
Зміни в складі правління з 07.12.2015.pdf (200 KB)
Річний звіт 2014.pdf (1 MB)
Прот заг. збор 15 від 23.04.14 р.остаточ.pdf (316 KB)
Прот заг збор 14 від 4.4.13р остаточ.pdf (348 KB)
Точприлад особлива інформація для емітента 23.04.2015.pdf (201 KB)
Баланс 2014 Точприлад.pdf (498 KB)
Протокол загальних зборів акціонерів від 23 04 2015 р.pdf (321 KB)
Повідомлення особливка 07.04.2015.pdf (134 KB)
Точприлад Висновок МСФО_ПАТ.pdf (320 KB)
statut 2011 остаточ.pdf (454 KB)
Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій .pdf (363 KB)
Запрошення збори акціонерів 23.04.2015.pdf (235 KB)